FAMILIE MED BØRN

PROCESFACILITERING & SYSTEMISK COACHING I LYNGBY

EN FAMILIE I TRIVSEL

UDVIKLINGSSTØTTENDE KOMMUNIKATION

Har du børn, tænker du sikkert over, hvordan du på bedste vis bidrager til, at dit barn bliver et helstøbt menneske med en god selvfølelse. At det føler sig set, hørt, forstået og anerkendt. Med det i mente kender vi alle alligevel til at blive irriterede og skælde ud, for i en travl dagligdag, sker det bare at overskuddet ikke er stort, og man bliver kort for hovedet. Der er hos eksperter for tiden fokus på, at man ikke må `skælde ud´, og at man ikke må `opdrage´ som i gamle dage, men hvad skal der så puttes i stedet?

Svaret kan være udviklingsstøttende kommunikation.

Udviklingsstøttende kommunikation understøtter barnets mulighed for udvikling, for at lære nyt, blive set og opleve tryghed i tydelige rammer. Den voksne etablerer og udvikler trivselsfremmende kontakt. 

Her kan du både få forløb med Marte Meo, systemisk familiecoaching og systemisk analyse af jeres familiemiljø. Læs mere længere nede.

Kommuniker udviklingsstøttende med dit barn i stedet for skæld ud.
Marte Meo - ved egen kraft.

MARTE MEO FORLØB

Marte meo betyder `ved egen kraft´ og er en metode, til at fremme udvikling hos det enkelte individ. Metoden er bygget på en forståelse af, at vi lærer bedst med udgangspunkt i, hvad der virker for os. Der skal være mere af det, der virker og mindre af det, der ikke gør. Metoden er forankret i udviklingspsykologien, neuropsykologisk forskning og relationsteorier.

I filmer små videoer fra hverdagen – både hvor det fungerer og hvor det er lidt sværere. Det kan være under aftensmaden, ved puttetid, rydde-op-situation, badtid eller lign. Små 5-15 minutters videoer, hvor man kan se barnets og dit ansigt. Jeg analyserer videoerne og viser dig, hvad der virker, og hvad der kan gøres endnu mere af. Alt sammen med udgangspunkt i udviklingsstøttende kommunikation.

Marte meo duer ret godt sammen med en analyse af jeres familiemiljø og sammen med coaching omkring jeres ønskede forandringer. I et forløb er det muligt at kombinere disse metoder.

ANALYSE AF JERES FAMILIESYSTEM

  Hvordan er netop jeres familie?

Det er virkelig brugbart, at lave en analyse af jeres familiesystem, for at finde ud af, hvem I er som familie. Sammen finder vi ud af, hvad der udfordrer, og hvad der støtter op om jeres familie. Vi finder sammen de ønskede forandringer, de opretholdende faktorer og nogle nye tiltag, der skal afhjælpe problemet. Vi er nysgerrige på, hvad der virker, og hvor I kan skrue op og ned. 

Udgangspunktet er, at I gør det bedste I kan. Jeg tror på, at alle ønsker det bedste for deres børn og gør det, de kan for at støtte op om barnet og familien. Dog kan der være blinde vinkler og ubevidste udfordringer, der spænder ben. Her er det ikke altid brugbart at google gode råd fra eksperterne. For det første kan det være, at rådene bare ikke matcher netop jeres familie. For det andet kan det være utrolig svært selv at ændre i jeres familiesystem – især hvis man er presset.  

Her er det ofte en hjælpe at få hjælp af en objektiv professionel, der roligt og omsorgsfuldt kan forstyrre jeres system passende, ved at stille jer passende spørgsmål og ved at respektere, at I er eksperter på jeres liv og ved hvad der i sidste ende vil være rigtigt for jer.

Hvis I er bekymrede for jeres barns adfærd, er det gavnligt at gå på opdagelse i, hvad barnets intentioner mon er, og hvorfor det giver mening at have adfærden i netop denne situation. Derved er det lettere at møde barnet og guide det tal passende adfærd.

I processen bliver I støttet og hørt i et trygt miljø, hvor jeg ikke dømmer eller vurderer, men blot er jeres værktøj til at få en lettere hverdag i jeres familie.

Hvordan er netop dit familiesystem?

Line Skov, Agervang 8, 2800 Lyngby - 21 22 18 12 - mail@lineskov.dk