METODER

PROCESFACILITERING & SYSTEMISK COACHING I LYNGBY

FÅ ET OVERBLIK OVER LINE SKOVS METODER

LIDT RÅDGIVNING - MASSER AF SPØRGSMÅL

Her hos Line Skov vil du opleve, at blive mødt lige som den du er, og med plads til netop din problemstilling og dit syn på livet.

Mit grundlæggende menneskesyn er, at vi alle gør det bedste, vi kan i livet, og at de fleste i en eller anden grad har de nødvendige ressourcer til at tage ansvar i deres eget liv og ændre det, der udfordrer. 

Her hos Line Skov vil du opleve, at du ikke får særlig meget rådgivning, men masser af spørgsmål, der hjælper dig frem til at finde den rigtige vej i livet for dig – suppleret med merviden om relationer, mønstre, vaner, hjernens opbygning og udviklingsstøttende kommunikation. Jeg forstyrrer din verden, ved at stille spørgsmål – også de svære og irriterende. Det er ofte dem, der rykker dig mest.

Her hos Line Skov væver coaching og procesfacilitering sig ind i hinanden og relevante værktøjer tages i brug efter behov.

Vi bruger sammen systemiske analyser, beslutningsmodeller, skemaer, øvelser, og vi bruger white board tavlen til at skabe overblik.

Her går du altid herfra med konkrete tiltag, løsninger og øvelser, du kan bruge med det samme.

Mit lyse samtalelokale i Loaderiet Lyngby
Den narrative-, systemiske, selvrefleksive- og mentaliserende tilgang

DEN NARRATIVE-, SYSTEMISKE-, SELVREFLEKSIVE- OG MENTALISERENDE TILGANG

I den narrative tilgang er det fortællingen om oplevelser og udfordringer, der afgør, om vi forstår dem positivt eller negativt. De historier og overbevisninger, vi har med os, og som vi gennem livet har dannet os, tillært os og kopieret fra andre, præger den måde, hvorved vi forstår og møder verden. Ved at blive klogere på vores fortælling og forståelse af verden, kan vi lettere ændre og udvikle vores adfærd og vælge at redefinere og forstå situationer på ny.

Den narrative samtale er en samtale, hvor vi undersøger problemhistorien og dens indflydelse på vores liv, men vi undersøger og udforsker også andre historier, der går i andre retninger for at se nye muligheder. Det er også her, at vi lærer at forstå, hvordan en oplevelse kan forstås forskelligt alt efter, hvem man er og at genfortællingen af den, vil være forskellig fra person til person.

Systemisk tænkning har som grundantagelse, at intet kan forstås isoleret. Tanker, idéer og budskaber i et system (f.eks. i en familie, et parforhold eller på en arbejdsplads) optræder altid i kredsløb, og påvirker hinanden. Ændrer du på faktorer et sted i systemet, ændrer dynamikken sig i hele systemet. Det er virkelig brugbart at justere flere steder i sit system og gå på opdagelse i, hvad i systemet, der støtter dig, og hvad der ikke gør.

Via selvrefleksion, hvor vi overvejer vores situation, rolle og oplevelser i den konkrete kontekst, der udspiller sig, kan vi – kombineret med vores fortællinger, modellere vores forståelse, tilgang og handlinger, så de efterhånden bedre matcher det, vi ønsker os i livet. 

Når vi arbejder mentaliserende, er vi opmærksomme på både egne og andres følelser, tanker, behov, mål, intentioner etc., som vi forsøger at forstå, forklare og have med at gøre og få nye vinkler på. Især at forstå andres oprigtige intention kan gøre det lettere selv at rumme, forstå og værdsætte andres handlinger – på trods af man ikke er enig – og gøre det lettere at finde passende strategier for en selv.

UDVIKLINGSSTØTTENDE KOMMUNIKATION

Udviklingsstøttende kommunikation handler om at kommunikere, så modparten både forstår budskabet og samtidig reagerer åbent, lydhørt og udviklingsstøttende for jeres relation.

For som du måske ved, så er det modtageren, der bestemmer budskabet.

Jeg har udviklet en kommunikationsmodel, som indeholder 4 områder for udviklingsstøttende kommunikation. Man kan lære at være meget bevidst om, hvor I kommunikationsmodellen man placerer sig, så der er størst mulighed for succes ift. at modtageren er åben, samarbejdsvillig, lyttende og rent faktisk forstår budskabet. Hvornår skal du rammesætte og være tydelig? Hvornår skal du møde andres initiativer? Hvornår skal du være afventende? Hvornår skal du stille spørgsmål og være reflekterende? 

Dette er et rigtig godt redskab, og vi vil sammen bruge det jævnligt, hvis du går i et forløb her hos Line Skov.

Det er også i Marte Meo-forløbene, at vi bruger udviklingsstøttende kommunikation. Se mere om Marts Meo herunder.

Udviklingsstøttende kommunikation

Line Skov, Agervang 8, 2800 Lyngby - 21 22 18 12 - mail@lineskov.dk