TRIVSEL OG UDVIKLING

PROCESFACILITERING & SYSTEMISK COACHING I LYNGBY

HVOR GÅR DIN VEJ HEN?

AT TRIVES MED AT VÆRE DIG

Kender du det at føle dig ude af trit med dig selv? At du forsøger at gøre alle de rigtige ting, men uden at blive glad og trives? Måske du savner autenticitet og integritet og finder det svært at være tro mod dig selv? Altså at du føler, du fejler i at have overenstemmelse mellem dine værdier og dine handlinger. Mellem hvad du siger, og hvad du gør. Måske pga. tid, overskud, økonomi, energi eller uenigheder med dem du holder af eller med din arbejdsgiver og kolleger.

Eller måske ved du egentlig ikke, hvorfor det ikke lykkes at leve, så du trives, og er i trit med dig selv. 

Det kan også dreje sig om at have en følelse af mellemtilfredshed, som er en helt reel oplevelse for mange. At man har mulighed for det meste, men ikke synes at noget rigtig gør én glad eller at noget rigtigt lykkes. Man kan kalde det den moderne verdens udfordring. At mening skal puttes i det liv, man har, som man mere eller mindre selv kan vælge, men som man også selv har ansvaret for om lykkes. 

Samtidig er vi som mennesker udfordret ved, at vi har en hjerne, der ikke har udviklet sig særligt siden tidernes morgen og slet ikke er gearet til vores morderne livstil. Hjernen ønsker tryghed, og for den betyder det ro, gentagelser og få indtryk. Det kan være en svær opgave at gøre din hjerne til en medspiller og give den plads til udvikling.

Få et forløb her hos proceskonsulent og systemisk coach Line Skov og find din vej i livet!

Få procesfacilitering og systemisk coaching til at trives med at være dig.
Lyst og hyggeligt samtalelokale i Loaderiet Lyngby

HVEM ER FORLØBET `TRIVSEL OG UDVIKLING´ FOR?

Dig som….

 • ønsker mere trivsel og glæde
 • ønsker at finde en ny vej i hverdagen
 • ikke kan beslutte, hvad du skal vælge mellem flere valg
 • mangler retning i livet
 • føler dig ensom eller ikke at høre til 
 • ønsker mere mening i livet
 • ønsker at leve autentisk og opleve integritet
 • føler dig kørt fast eller handlingslammet
 • ønsker at optimere sider af dig selv eller dit liv
 • oplever mellemtilfredshed
 • har udfordringer med dine relationer
 • har svært ved at få hverdagen til at fungere
 • ikke kan mærke, hvad du vil og hvor du vil hen
 • har brug for en plan, overblik eller at optimere
 • oplever rastløshed og tror livet byder på noget mere for dig

EKSISTENTIEL COACHING

     Men hvad hvis man ikke kan mærke, hvad det egentlig er, man ønsker sig?

Kender du det? Det føles bare forkert, det du er i, men alternativet føles også forkert eller det virker som om, der ikke er et alternativ. Ofte vil det være sådan, at din hjerne og dit hjerte siger forskellige ting, og hvad skal du så lige lytte til? Og hvad er konsekvenserne så ved at handle? Der er alt det nye at glæde sig til, men også alt det gamle at sige farvel til, og er du egentlig klar til det, tænker du måske.

Alle disse tanker er helt normale. Alle har dem. Og hvis du går med dem længe, kan de blive til tankemylder, bekymring, utilfredshed og usikkerhed. Det kan være virkelig svært at forstyrre sine egne tanker tilpas, så din hjerne kan se nye veje og dit system føler sig trygt ved alt det nye. 

Eksistentielle udfordringer

Vi har som mennesker et ønske om både at høre til – ønsket om at føle samhørighed – og at føle sig noget værd – ønsket om at føle værdighed. Det er en kunst gennem livet at balancere disse to aspekter af din oplevelse af verden. Ideelt vil samhørighed og værdighed være i balance, så du både har følelsen af at stå ved dig selv og leve autentisk, men samtidig formå at indgå passende i de fællesskaber, der er omkring dig, og de relationer, du indgår i. Desværre er det oftest sådan, at vi på tidspunkter i livet, går for meget på kompromis med os selv, så vi sikrer os samhørighed med andre på bekostning af vores værdighed. Eller omvendt…vi sikrer os værdighed, men ofrer samhørigheden. 

Vi har fire eksistentielle grundvilkår, som er frihed, meningsløshed, ensomhed og død. Det er emner alle kommer til at møde i sit liv, og det kan være vældig svært at kapere, hvordan man skal forholde sig til dem.

Du har frihed, og det er rart, men der er også utryghed i frihed, da der ikke er nogen rammer, der viser dig vej. Og tager du valg, står du selv med ansvaret.

Meningsløshed oplever vi alle, når der sker ting, vi ikke kan rumme eller se meningen i. Hvorfor stå op hver dag og starte forfra? Hvad er meningen med livet? Er det særligt afgørende, om jeg gør det ene eller det andet i det store perspektiv?

Ensomhed oplever vi alle på et tidspunkt. Følelsen af at være alene og føle, det ikke er rart. At være glemt, tilsidesat, fravalgt eller overset. Eller sidde i et rum fyldt med mennesker, til familiefødselsdag eller være i et parforhold, og dog alligevel føle sig ensom og helt alene i verden. Vi ønsker som mennesker at høre til, og det kan være svært at opleve ensomhed. 

Døden oplever vi alle på et tidspunkt komme tæt ind i vores liv. Døden kan ligge tæt op ad meningsløshed og ensomhed, fordi man er efterladt tilbage.

Kæmper du med nogle af disse emner kan du få hjælp her hos Line Skov.

I tvivl? Overvældet? Bekymret? Mangler du retning i livet?

Line Skov, Agervang 8, 2800 Lyngby - 21 22 18 12 mail@lineskov.dk